Ing. Bc. Robert Zeman

Vyškolený mediátor

  • O mediaci
  • O mně
  • Kontakty

Proč mediace?

Mediace je metoda při níž profesionální prostředník - mediátor - pomáhá znesvářeným stranám obnovit nebo zlepšit vzájemnou komunikaci a hledat způsob, jak vzniklé problémy vyřešit.

Kde mediuji?

Mediace včetně prvního setkání probíhají v předem dohodnutý čas diskrétně v rekonstruovaných prostorách domu Křižovatka u parku, Zlatá stezka 145, Prachatice.

Společně s Mgr. Veronikou Benešovou, Ph.D. také mediujeme ve dvojici. Mediace ve dvojici umožňuje rychlejší spád a větší neutralitu.

Jak setkání probíhá?

Jedno mediační jednání obvykle probíhá v délce 3 hodin, proto je nutné vyhradit si požadovaný čas. Princip dobrovolnosti procesu zajišťuje, že mediaci mohou strany ukončit kdykoliv si přejí a také rozhodnout zda chtějí pokračovat i v dalších mediačních jednáních. Často se totiž stává, že počet témat k prodiskutování a proces vybrání efektivního řešení vyžadují více mediačních jednání.

Mediace má daný postup: všichni sedí u kulatého stolu, nejdříve mluví lidé k mediátorovi (střídavě a postupně) a mediátor sleduje, s čím přicházejí, co potřebují a na čem jim záleží. Pokouší se nalézt témata k řešení, která zapisuje na papír, který všichni vidí. Teprve poté může nastat situace, že strany hovoří k sobě navzájem, kdy zdůrazňují, co se dozvěděly nového. V momentě, kdy se mediátor ujistí, že obě strany plně chápou nejen svou situaci ale i situaci toho druhého, je možné přistoupit ke konstruktivnímu hledání řešení k jednotlivým tématům. Před koncem mediace se efektivní a všem vyhovující řešení vybírá a zapisuje do dohody. Dohoda pak může být podkladem pro soud a jeho rozhodnutí, je-li to potřebné.

Kolik stojí mediace?

Z pohledu mediátora je ideální, když se oba účastníci podílejí na platbě společně. V soukromých sporech se platí první hodina 1100 korun - každá strana tedy 550 Kč pokud je mediace v češtině, 1500 Kč za první hodinu je cena mediace v cizím jazyce. Garantem první platby je ten, kdo se na mediátora obrátil jako první.

Celková cena za 3 hodinovou mediaci je 4100 Kč, pokud je realizována v češtině a 6000 Kč, pokud probíhá v cizím jazyce.

Mediace ve dvojici stojí 1800 Kč hodina, tzn. 5400 Kč za 3 hodiny.

V komerční a firemní oblasti je minimální cena za jednu mediační hodinu nejméně 2 500 Kč.

Pokud je mediace nabízená v rámci dotace či grantu, donátor nadefinuje podmínky pro poskytování mediace, tedy i cenu. Klient pak může mediaci využít za velice nízké ceny, resp. i bezplatně.

Co vše může mediace řešit?

Rodinné kauzy

v průběhu manželství – nastavení pravidel

při rozpadu manželství – úprava majetku, bydlení, styk s dětmi , péče o děti, potřeby dětí

po rozpadu manželství - rozdělení majetku, bydlení, úprava styku s dětmi, finanční otázky

mezigenerační vztahy, příbuzenské spory dědictví

Pracovní a obchodní kauzy

konflikt mezi kolegy či odděleními

mezi pracovníkem/cí a nadřízeným/nou

jakákoliv nedorozumění, která komplikují atmosféru na pracovišti a plnění úkolů

složité situace mezi firmami, institucemi o jakémkoliv tématu

Sousedské spory

konflikt mezi sousedy, kamarády, známými

konflikt mezi občanem a institucí (odborem obecního úřadu, členem komise a pod)

Kdy má mediace šanci na úspěch?

Obě strany souhlasí s účastí na mediaci.

Strany ani jejich právní zástupci nezastávají názor, že ve sporu nutně musí být jedna strana vítězem a druhá poraženým.

Strany, které jsou ve vzájemném vztahu, jsou závislé na vyřešení sporu (rodiny, sousedé, kolegové práci, majitelé firem a pod).

Obě strany mají jistý pocit zodpovědnosti za konflikt mezi nimi.

Spor a jeho možné řešení dává prostor pro hledání dohod, které vyhovují oběma stranám. To znamená, že existuje více než jedno či dvě možnosti řešení.

Strany jsou spolu schopny komunikovat alespoň na minimální úrovni tak, aby byla možná výměna nových informací.

Počet mediačních jednání

Jedno mediační sezení obvykle pomůže přinést na světlo nové informace a dochází k porozumění stran , podaří se pojmenovat předměty jednání a podle složitosti –jednoduchosti případu dojdou účastníci k dohodě.

Ve sporech, kde je i více účastníků nebo se v rodinných záležitostech diskutuje i budoucnost dětí, je zpravidla nutné více sezení.

Vždy jsou to však klienti, kteří určuií počet jednání, protože pokračování v mediaci či její ukončení může navrhnout kterákoliv strana . Zásada je, že pokud mediace přináší stranám užitek, využívají jí i vícekrát.

Zkušenosti ukazují, že dohoda platí do doby, kdy se nemění podmínky a možnosti účastníků mediace. Při každé změně podmínek je vhodné požádat o novou mediaci, která zohlední novou situaci.

Zdroj: AMČR; více podrobných a zajímavých informací naleznete na webových stránkách AMČR

V roce 2016 jsem úspěšně absolvoval kurz Asociace mediátorů České republiky a stal se vyškoleným mediátorem, držitelem Osvědčení AMČR č. 1292/2016 o absolvování komplexního výcviku mediace.

Práce mediátora je pro mě přirozeným pokračováním mnohaletých aktivit ve veřejném prostoru, kde čas od času řeším různá mezilidská nedorozumění, konflikty, nemožnost se dobrat společně přijatelné dohody.

Odborné znalosti získané od zkušených lektorek AMČR mi pomohly více a kvalitněji pomáhat spoluobčanům a nyní i Vám - klientům s jejich starostmi, problémy, konflikty, které jste se rozhodli pomocí mediace řešit.

Můj životopis naleznete zde.

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2022

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.